Tak for denne vores første sæson

2019 var vores første år som jordbrugere, og det har været et rigtig spændene og lærerigt år for os. Da vi startede ud i begyndelsen af året viste vi meget lidt om hvordan det hele skulle gribes an, så første skridt var at kigge til hvordan andre før os har båret sig ad. Heldigvis har vi kunne trække på mange kloge mennesker i vores netværk der gavmildt har delt deres viden med os, og på andre jordbrugere der har åbnet deres marker for os og givet os indblik i deres produktioner og overvejelserne bag.

 

Ret hurtigt fandt vi ud af at vi ville have en “market garden” på vores 3000 kvadratmeter med faste højbede. Market garden bruges som betegnelse for en divers småskala produktion af grøntsager, blomster og frugt primært med brug af håndredskaber og masser af arbejdstimer og med fokus på lokal og direkte afsætning. Det er bestemt ikke et valg vi har fortrudt, og vi glæder os til at komme i gang med at anlægge et endnu større dyrkningsareal hvor bedene kan blive mere permanente.

 

At være jordbruger har vist sig at være andet og meget mere end bare at dyrke grøntsager. Udover grøntsagerne har vi skulle finde ud af hvordan man starter egen virksomhed med alt hvad dertil høre af regnskab og momsindberetninger, vi har opbygge modellen for vores fællesskabsbaseret jordbrug med 31 andelshavere og vi har snakket en masse om hvordan vi bedst får spredt ordet om vores projekt. 

 

Nu hvor sæsonen er gået på hæld er det tid for os at kigge frem mod næste sæson.
 Hvad vi allerede ved nu er, at vi vil udvide området med bede markant. Vi er i gang med at lave et design over et område på 2 hektar, som vi vil hegne ind, og som skal bestå af de permante bede, som vi forhåbentlig skal dyrke i de næste mange år. Vi vil gerne designe et område, hvor der er plads til rigtig mange bede, men også til engområder, striber med læhegn og buskads, insektstriber og anden bevoksning, der kan skabe helle for naturens vilde insekter og dyr og øge områdets biodiversitet.

 

I 2019 havde vi 31 medlemmer i vores andelsbrug. Det tal vil vi gerne udvide til 100 medlemmer. Det er et ambitiøst mål, men vi håber og tror på at der er mange flere der gerne vil have mulighed for at være en del af et fællesskabsbaseret jordbrug. Det bliver spændene at følge hvordan det kommer til at gå.


Sidst er det værd endnu engang at understrege hvor taknemmelige og glade vi er for al den opbakning og hjælp vi har fået. Ikke mindst er vi enormt glade for, at så mange stolede nok på projektet til at turde købe en andel vores aller første sæson. Vi håber at mange af jer der var med i år vil være med igen næste år og hjælpe os med at sprede budskabet.

 

Bedste hilsner alle os på Mosegården