REGENERATIVE PRAKSISSER

Vores jordbrug er fællesskabsbaseret, småskala og regenerativt, fordi det skal være muligt at producere sund mad og samtidig passe på jorden. Vi dyrker regenerativt fordi det ikke er godt nok med jordbrugspraksisser der fastholder status quo. Den jord vi som jordbrugere overtager i dag har været drevet konventionelt i årtier og er oftest blevet så udpint at der skal tilføres store mængder gødning udefra for at få udbytte. Derfor er der brug for at genopbygge jorden så den bliver mere frugtbar, mere levende og så den kan lagre meget mere kulstof fra atmosfæren. Det er hvad vi forstår ved regenerativt jordbrug. Vi er stadig langt fra målet om at skabe en levende og frugtbar jord derfor siger vi også at regenerativt jordbrug er noget vi gør frem for noget vi er.

 
Vi tror på at jordbruget skal spille en aktiv rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Derfor har vi opstillet fem grundlæggende principper for vores jordbrugspraksis.
 

Jordbruget som fællesskaber

Der skal skabes stærkere bånd mellem by og bonde og mellem landbrug og lokalsamfund. Jordbruget skal være med til at skabe levende og inspirerende fællesskaber på landet. Det er derfor vi har valgt den fællesskabsbaserede jordbrugsmodel hvor alle kan få andel i vores grøntsager og være en del af projektet.

Færre maskiner og flere hænder

Fremtidens jordbrug skal gøre op med vores afhængighed af fossile brændsler og skabe mere meningsfyldt arbejde. Ved at skabe jordbrug, der er mindre afhængigt af stor maskiner, med behov for mange hænder skaber vi rammerne for en robust og fremtidssikret fødevareproduktion.

Jord skal plejes ikke pløjes

Levende jord med masser af organisk materiale er grundlaget for en bæredygtig jordbrugspraksis. Derfor bruger vi nænsomme dyrkningsmetoder og forsøger at rode så lidt i jorden som muligt. Regnormene skal have fred til at gøre deres uundværlige arbejde og insekter skal ikke forvises til små vildtstriber i kanten af markerne. Vi kalder det regenerativt jordbrug fordi vi vil genopbygge og ikke bare fastholde status quo.

Rigtig mad bygger på lokaltproducerede råvarer

I stedet for at spise forarbejdede fødevarer der bliver transporteret hele jorden rundt, skal vi tilpasse vores madvaner til det sted vi bor. Småskala produktionen af sæsonbaserede grøntsager er den bedste garanti for sunde og friske fødevarer også i fremtiden.

Mere mangfoldig natur

Insekter og fuglesang hører jordbruget til. Det er os som jordbrugere der har adgang til jorden og skal skabe øget biodiversitet og leverum for flere vilde arter. Både insekter, større dyr og mikroorganismer skal kunne trives blandt grøntsager, frugt og korn.

DET FÆLLESSKABSBASEREDE JORDBRUG

Mosegården Jordbrug er et andelsjordbrug, hvor man kan købe en andel af årets høst og derved blive en del af gården (læs mere her). Det fællesskabsbaserede jordbrug, også kendt som andelslandbrug, solidarisk landbrug eller Kundebonde fællesskab, er et samarbejde mellem jordbruger og forbruger baseret på solidariske principper.

 

Det fællesskabsbaserede jordbrug skaber en direkte forbindelse mellem jordbruger og forbruger, hvor forbrugerne køber en andel af jordbruget produktion, fx for en hel sæson, og jordbrugeren bliver betalt for sin produktion forud for sæsonen. Der findes mange forskellige modeller for hvordan de enkelte jordbrug organiserer sig, men fælles for alle modeller er grundlæggende principper om samarbejde, tillid, solidaritet, og lokal forankring.

En solidarisk og bæredygtig form for jordbrug

Ved at give forbrugere mulighed for at købe en andel i årets høst forud, sikres bønderne tryghed og økonomisk stabilitet, og forbrugerne får sunde og friske råvarer som de kender oprindelsen til. Som jordbrugere kan vi dyrke et større udvalg af spændende afgrøder, der endnu ikke er udbredte i butikkerne, og eksperimentere med mere skånsomme og bæredygtige dyrkningsmetoder. Det er muligt, fordi vi ikke er nødt til at smide alle de grønsager ud, der ikke passer ind i supermarkedernes standardiserede krav til udseende og størrelse, og fordi vi kan afsætte afgrøderne til en fair pris. Ved at dele nogle af de risici der er forbundet med at dyrke jorden, mindskes presset på bønderne, og det giver plads til i højere grad at tænke bæredygtigt.

Som aftager af vores grøntsager har du langt mere viden om, hvor din mad kommer fra, og hvordan den produceres. Du får et større og mere interessant udvalg af friske sæsonbaserede grøntsager end hvad supermarkederne tilbyder. Og du får mulighed for at støtte et konkret jordbrug og er derigennem med til at støtte den spirende bevægelse mod en mere bæredygtig og robust jordbrugsproduktion.

Ved at dele både risici og fordele ved en sund og bæredygtig jordbrugsproduktion mellem jordbruger og forbruger og ved at jordbrugeren får en ordentlig pris for de fødevarer de producerer kan det fællesskabsbaserede jordbrug være en bæredygtig landbrugsmodel også for fremtiden.

Det fællesskabsbaserede jordbrug er allerede udbredt i mange lande, og vinder også mere og mere frem i Danmark, som en model for et fremtidigt bæredygtigt jordbrug.

Læs mere om hvordan du kan blive en del af vores fællesskabsbaserede jordbrug her